REGULAMIN TURNIEJU!

1. Postanowienia ogólne:
1.1. Regulamin jest własnością FRANTIC LEAGUE.
1.2. Organizatorem turnieju jest FRANTIC LEAGUE.
1.3. Każdy z uczestników Turnieju zobowiązany jest do zaznajomienia się z Regulaminem oraz jego przestrzegania. Przystąpienie do rozgrywek równoważne jest akceptacji postanowień Regulaminu.
1.4. Kopiowanie lub wykorzystywanie regulaminu bez zgody organizatora turnieju jest zabronione.

2. Zawodnicy:
2.1. Zawodnik może reprezentować maksymalnie jeden zespół w danym turnieju.
2.2. Zawodnik nie może zmieniać zespołu w trakcie trwania rozgrywek.
2.3. Zabrania się używania nazw kont graczy oraz opisów o wulgarnej treści.
2.4. Zabrania się wulgarnych treści kierowanych w stronę administratorów i użytkowników.

3. Zespoły:
3.1. W zespole może znajdować się maksymalnie siedmiu graczy(albo 6 graczy oraz trener).
3.2. Zabrania się używania nazw drużyn oraz opisów o wulgarnej treści.

4. System rozgrywek:
4.1. Maksymalna liczba drużyn w turnieju wynosi 16.
4.2. Wszystkie mecze z wyjątkiem finału(MR15 BO3) rozgrywane są systemem MR15 BO1, mapy odrzucane przez kapitanów drużyn (przy pomocy csgomapveto.com).
4.3. W systemie BO3 i BO1, nożówka rozgrywana jest na każdej mapie.
4.4. W przypadku remisu (15:15), rozgrywane są dogrywki po każdej ze stron w systemie MR5 z 10000$ na START.
4.5. Mapy Turnieju:
4.5.1. de_inferno
4.5.2. de_train
4.5.3. de_cache
4.5.4. de_nuke
4.5.5. de_mirage
4.5.6. de_overpass
4.5.7. de_cobblestone
4.6. Surowo karane jest używanie błędów gry.
4.7. Używanie chatu w grze w celu zirytowania/obrażenia przeciwnika jest zabronione.
4.8. Maksymalny czas, w którym drużyna może się spóźnić na mecz od zaakceptowanej wcześniej godziny to 15 minut. Nieprzybycie przeciwników musi być udokumentowane screenshotem z rcon status.
4.9. Każda drużyna ma prawo do 2 pauz w systemie BO1, zaś w systemie BO3 5 pauz.
4.10. System drabinkowy – przegrany żegna się z turniejem.
4.11. Serwer powinien być wcześniej odpowiednio skonfigurowany do rozgrywki(np. config esl5vs5).
*4.12. Terminy spotkań zostają z góry narzucone przed Administracje turnieju!

5. Oszukiwanie:
5.1. Używanie niedozwolonego oprogramowania jest surowo karane. Karą za używanie niedozwolonego oprogramowania (cheaty) jest ban we wszystkich turniejach na zawsze.
5.2. W czasie meczu oraz po zakończeniu spotkania obowiązuje kultura osobista.
5.3. Użycia nowego gracza bez wcześniejszego zarejestrowania go do turnieju skutkować będzie przegraniem gry poprzez walkower.
5.4. Jakiekolwiek programy czy modyfikacje zmieniające oryginalną wersję gry są zakazane.
5.5. Za niedozwolone zagrania uważa się w szczególności:
5.5.1. Stosowanie wszelkich błędów w grze oraz błędów w projekcie map.
5.5.2. Stosowanie wszelkich cheatów oraz modyfikacji gry.
5.5.3. Niedozwolonych skryptów.
5.5.4. Niesportowe zachowanie rozumiane jako wulgaryzmy, prowokowanie, zachowanie niezgodne z ogólnie rozumianymi normami społecznymi skierowane przeciwko innym uczestnikom wydarzenia.
5.5.5. Negatywne wypowiedzi dotyczące organizatorów oraz ich partnerów czy sponsorów.
5.6. Próba sfałszowania statusu równoznaczna jest z przypisaniem walkowera na korzyść przeciwnika.
5.7. Drużyna, która udowodni nieczystą grę przeciwnika (cheaty) wygrywa mecz walkowerem.

6. Media:
6.1. Media z meczu (screeny z wynikami z poszczególnych map, status) udostępniają kapitanowie danej drużyny zaraz po zakończeniu spotkania.
6.2. Media z meczu (ss z wynikami, status) należy udostępanić w przeciągu 2 godzin od zakończenia spotkania.
6.3. Każda drużyna może poprosić przeciwnika o dema do 10 min od zakończenia spotkania. Czas na ich dostarczenie wynosi 60 min od napisania prośby.
6.4. W prośbie o demo należy dokładnie opisać, z której ćwiartki/połówki meczu dany gracz ma dostarczyć POV (Terrorist, Counter-Terrorist). Prośby z nieokreślonymi jasno ćwiartkami/połówkami są nieważne.
6.5. Można poprosić maksymalnie o 2 połówki w systemie BO1, zaś w systemie BO3 4 połówki.

7. Konflikty:
7.1. W kwestiach spornych gracze mają prawo zgłosić konflikt, dzięki czemu meczem zajmie się administrator ligi.
7.2. Konflikt należy dokładnie opisać, zdecydowanie przyspieszy to jego rozwiązanie.
7.3. Konflikt należy zgłosić nie później niż 1h po zakończeniu spotkania, konflikty zgłaszne później nie będa rozpatrywane.
7.4. W kwestiach nieopisanych w regulaminie, decyzję podejmuje administrator.

8. Postanowienie końcowe:
8.1. Organizator dołoży wszelkich starań w celu zapewnienia prawidłowego przebiegu turnieju.
8.2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w regulaminie.
8.3. Wszelkie kwestie sporne nie ujęte w regulaminie rozstrzygają: organizator oraz administrator, którzy mogą, lecz nie muszą uwzględnić opinie kapitanów zespołów.
8.4. Regulamin wchodzi w życie w dniu publikacji.

*Ostatnia aktualizacja Regulaminu: 18/06/2017 – 21:00